ISBN: 978-966-02-9999-3 (online)
DOI: 10.37068/b/9789660299993РОЗДІЛ 1

Вони зробили внесок у світову цивілізацію

Антон Комар
Юрій Кондратюк
Євген Мельник
Віктор Глушков
Едвард Дмитрик
Йосип Шкловський
Микола Духов
Майя Дерен
Володимир Філатов
Леонід Верещагін
Олекса Грищенко
Сергій Виноградський

Це електронне видання описує й систематизує в енциклопедичному форматі найвидатніші постаті української науки, техніки, культури та збройних сил, висвітлюючи їхню діяльність у контексті світового історичного процесу та підкреслюючи європейський вектор розвитку України як історично закономірний вибір українського народу. Розділ присвячено особистостям світового рівня, результатами діяльності яких скористалися чи й нині користуються земляни

У розділі нині така кількість статей: 129Шмуель Йосеф Агнон

Агнон Шмуель Йосеф

Перший лауреат Нобелівської премії з літератури серед письменників, які писали на івриті та їдиші.

Докладніше


Микола Амосов

Амосов Микола Михайлович

Основоположник резекційної хірургії легень і серцевої хірургії в Україні. Перший в Україні розпочав резекції легень, хірургічне лікування серцевих хвороб, операції на серці зі штучним кровообігом; у Радянському Союзі – виконав протезування мітрального клапана; у світі – створив і запровадив антитромботичні протези клапанів серця. Засновник першої в Україні клініки серцевої хірургії (нині Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. Амосова).

Докладніше


Миколa Андрусов

Андрусов Миколa Іванович

Уперше встановив сірководневе забруднення глибинних вод Чорного моря. Один із засновників палеоекології. Засновник вітчизняної морської геології.

Докладніше


Олег Антонов

Антонов Олег Костянтинович

Видатний авіаконструктор. Під його керівництвом розроблено близько 40 конструкцій планерів, 15 типів транспортних і пасажирських літаків і близько 100 їхніх модифікацій різного призначення.

Докладніше


Олександр Архипенко

Архипенко Олександр Порфирович

Засновник кубізму в скульптурі. Винахідник скульптомалярства – різновиду рельєфної поліхромної різьби. Розробник принципів «рухомого малярства» та приладу для виставлення змінних картин – архипентури.

Докладніше


Валентин Бакуль

Бакуль Валентин Миколайович

Розробник низки нових марок твердих сплавiв спеціального класу й нових конструкцій твердосплавного iнструменту для машинного ударно-обертового буріння. Під його керівництвом розроблено промислову технологiю виробництва синтетичних алмазiв, створено апаратуру високого тиску та устаткування для цього виробництва.

Докладніше


Стефан Банах

Банах Стефан

Один із основоположників функціонального аналізу. Автор низки математичних понять.

Докладніше


Микола Барабашов

Барабашов Микола Павлович

Засновник харківської школи планетознавства. Склав карту поверхні Місяця. Один із конструкторів першого вітчизняного спектрогеліографа, що відіграв значну роль у розвитку досліджень Сонця.

Докладніше


Олексій Бах

Бах Олексій Миколайович

Автор пероксидної теорії повільного окиснення на основі досліджень пероксидних сполук. Відкрив оксидаційні ферменти в рослин і грибів та розробив методи їх визначення. Засновник московської школи біохіміків.

Докладніше


Олександр Безредка

Безредка Олександр Михайлович

Винахідник способу місцевої імунізації. Автор учення про рецептивні клітини й антивіруси. Увів у науковий обіг термін «анафілактичний шок», розробив метод його попередження при сироватковому лікуванні (метод Безредка).

Докладніше


Микола Бенардос

Бенардос Микола Миколайович

Винахідник способу дугового зварювання. Автор бл. 200 винаходів і проектів у галузях електротехніки й електротехнологій, транспорту, побутової техніки – акумуляторів, баластних реостатів, комутаторів струму великої сили тощо.

Докладніше


Микола Бердяєв

Бердяєв Микола Олександрович

Один із найвизначніших мислителів 20 ст., одним із ключових понять його життя і творчості була свобода, її примат над буттям.

Докладніше


Олекса-Мирон Біланюк

Біланюк Олекса-Мирон Петрович

Співавтор теорії про можливість існування частинок, швидших від фотонів у вакуумі, так званих тахіонів, чим започатковано нову галузь теоретичної фізики.

Докладніше


Ігор Богачевський

Богачевський Ігор Данилович

Розробник методу проведення обчислень тривимірного входу в поле потоку, багатовимірної обчислювальної схеми дослідження гідромеханічних проблем та ударного хвильового потоку. Автор формули, що дала можливість розрахувати повернення космічного корабля на орбітальну станцію з поверхні іншої планети.

Докладніше


Давид Бурлюк

Бурлюк Давид Давидович

Один із визначних представників мистецького авангарду, засновник першої групи кубофутуристів.

Докладніше


Зельман-Абрахам Ваксман

Ваксман Зельман-Абрахам

Винахідник стрептоміцину – першого антибіотика, ефективного при лікуванні туберкульозу. Увів у науковий обіг терміни «антибіоз» і «антибіотик».

Докладніше


Антон Вальтер

Вальтер Антон Карлович

Автор першої фізичної теорії діелектричних втрат. Один із перших у СРСР, хто здійснив експеримент зі штучного розщеплення атомного ядра (розщеплення ядра літію з допомогою прискорених протонів). Засновник школи з експериментальної фізики. Винахідник близько 20 нових ізомерів.

Докладніше


Антон Вальтер

Вальтер Антон Карлович

Автор першої фізичної теорії діелектричних втрат. Один із перших у СРСР, хто здійснив експеримент зі штучного розщеплення атомного ядра (розщеплення ядра літію з допомогою прискорених протонів). Засновник школи з експериментальної фізики. Винахідник близько 20 нових ізомерів.

Докладніше


Енді Варгол

Варгол Енді

Ініціатор формування течії поп-арту в США. Культовий художник-модерніст, дизайнер.

Докладніше


Володимир Векслер

Векслер Володимир Йосипович

Засновник прискорювальної техніки в СРСР та наукової школи в галузі фізики прискорювачів. Творець першого радянського синхротрона.

Докладніше


Леонід Верещагін

Верещагін Леонід Федорович

Розробник методів отримання високих тисків. Під керівництвом Леоніда Верещагіна уперше в СРСР одержано синтетичні діаманти.

Докладніше


Сергій Виноградський

Виноградський Сергій Миколайович

Один із засновників ґрунтової мікробіології. Вперше дослідив конструктивний і енергетичний обмін у нітрифікуючих бактерій, сірко- та залізобактерій. Уперше запровадив у мікробіологічну практику метод елективних (вибірних) поживних середовищ. Розробник фундаментальних положень загальної мікробіології щодо біохімічної діяльності мікроорганізмів, їх значення в кругообігу речовин у природі.

Докладніше


Федір Вовк

Вовк Федір Кіндратович

Один із найвідоміших дослідників антропології, етнографії та археології. Уперше провів дослідження України в аспекті історично-етнографічного районування.

Докладніше


Юрій Вороний

Вороний Юрій Георгійович

Засновник української трансплантології, першим у світі провів операцію з пересадження консервованої нирки людині. Фундатор теорії біофізичного походження раку і його лікування.

Докладніше


Георгiй Вороний

Вороний Георгiй Феодосійович

Один із основоположників розділу математики – геометрії чисел. Автор низки відкриттів, що стали визначальними для подальших досліджень в аналітичній теорії чисел – методу знаходження членів асимптотичного розкладу арифметичних функцій, формули підсумовування тощо. Дослідник чисел Бернуллі, першим виявив їхні фундаментальні властивості.

Докладніше


Сергій Всехсвятський

Всехсвятський Сергій Костянтинович

Розробник динамічної теорії корони Сонця. Автор першого у світі каталогу абсолютних величин комет. Встановив існування протяжних корональних потоків (згодом названі «сонячним вітром»), що викликають магнітні бурі в іоносфері Землі.

Докладніше


Наталі Вуд

Вуд Наталі

Володарка двох премій «Золотий глобус», трьохразова номінантка на премію «Оскар». Виконавиця ролі пуерторіканки Марії у «Вестсайдській історії».

Докладніше


Бенціон Вул

Вул Бенціон Мойсейович

Перший виявив сегнетоелектричні властивості титанату барію та синтезував п’єзокераміку. Керівник робіт зі створення перших вітчизняних напівпровідникових діодів, транзисторів і сонячних елементів.

Докладніше


Мойсей Гайсинський

Гайсинський Мойсей

Один із засновників радіаційної хімії.

Докладніше


Микола Гамалія

Гамалія Микола Федорович

Засновник вітчизняної медичної мікробіології. Відкрив холероподібний вібріон та речовини, що викликають руйнування бактерій – бактеріолізини. Описав паралітичну форму сказу.

Докладніше


Сторінка 1 серед 5        1    2    Вперед