ISBN: 978-966-02-9999-3 (online)
DOI: 10.37068/b/9789660299993

Про онлайн-енциклопедію

Опубліковано: 25 лист. 2022

Видатним українцям, що своїм талантом, працею і діями збагатили загальнолюдську духовну й матеріальну культуру, присвячуємо.

Нині до України прикуто увагу всього світу. Про українців заговорили, та, на жаль, в контексті трагічних сторінок сучасності: РФ веде загарбницьку війну в Україні, вбиває, грабує, ґвалтує населення, руйнує міста й села. Український народ рішуче боронить власну землю, відстоює своє право на незалежне життя на ній, водночас захищає загальнолюдські цінності сучасного світу. Російсько-українська війна фактично вирішила питання визнання світом причетності українського народу до євроатлантичної цивілізаційної спільноти, хоча, як влучно свого часу акцентував Юрій Шевельов, власне Україна у своїй історії завжди була частиною Європи і завжди себе нею усвідомлювала [1].

В українців ніколи не виникало ідеї про обраність своєї нації, її особливе покликання, месіанство, однак їм, як і більшості націй світу, не було чужим відчуття власної гідності, розуміння ролі й значення як загалом усього народу, так і окремих його представників у всесвітньому історичному процесі. Звідси – низка біографічних розвідок про найкращих, написаних з метою виокремити й вшанувати їх.

Одне з пріоритетних завдань енциклопедичної біографістики – створення повноцінного й всебічного образу країни (народу) в знакових постатях. Цілком погоджуємося з тим, що «біографістика відкриває нові грані в реконструкції минулого, дозволяє дослідити складні процеси культурного, технічного, наукового прогресу через життєпис людей, які волею долі формували й уособлювали цілі напрями. <…> У кожній біографії присутнє як неповторне особисте, так і типове суспільне» [2]. Дійсно, вивчення творчого шляху видатних людей, їхніх здобутків дає змогу не лише узагальнити знання про них, усвідомити почесне місце тих чи інших постатей у розвитку людської цивілізації, а й проектувати ці знання на весь народ, завдяки чому можна з’ясувати особливості його світогляду й світосприйняття, цінності й пріоритети.

Біографічні студії для України актуальні ще й у зв’язку з поверненням історичної справедливості: багатьох видатних осіб морально чи фізично нищили в часи, коли в українського народу було забрано право на державність і незалежність. «Нема більшого грабунку, як грабунок історичної спадщини», – зауважував О. Жданович, маючи на увазі Росію. Він справедливо зазначає, що в України було викрадено ім’я, знищено роди, які були живими носіями історії, а, власне, історичні факти перекручено й затерто [3].

Пропоноване енциклопедичне видання «Знакові постаті українського походження у світовій цивілізації» складається з двох частин, першу з яких присвячено особистостям світового рівня (див. розділ 1). Це широковідомі постаті, які зробили вагомий внесок у розвиток людської цивілізації, зокрема науки, техніки, культури. Зазвичай про цих людей уже існує чимало опублікованої інформації. Щоправда, наше завдання полягає дещо в іншому:

✅ описати й систематизувати ці постаті в енциклопедичному форматі, адже справді фахових галузевих енциклопедій, присвячених видатним українцям, обмаль;

✅ висвітлити їхню діяльність у контексті світового історичного процесу, підкреслюючи європейський вектор розвитку України як історично закономірний вибір українського народу.

Друге завдання диктує відбір персоналій, що потрапляють до першого розділу нашого видання. Внесок українців у розвиток світової цивілізації – це зазвичай їхні здобутки в науці, техніці й культурі; передусім у період, що охоплює 19–20 ст., коли людство зробило великий поступ у зазначених сферах. Багато хто з читачів, імовірно, буде подивований, коли не знайде серед обраних найвизначніших імен національного пантеону Тараса Шевченка, Лесі Українки чи Івана Франка. Тут варто ще раз наголосити на специфіці пропонованої енциклопедії: у ній подано ті персоналії, що мають заслуги не скільки перед українським народом, як світом загалом. Тарас Шевченко, безумовно, є національним генієм. Його життя, літературні та мистецькі твори – це символ незламного українського духу, боротьби за незалежність. Т. Шевченко для українців – пророк, ідеї й погляди якого є дороговказом для минулих, сучасних і майбутніх поколінь. Проте за межами України його постать не має такого сакрального значення, є об’єктивно вужчою порівняно з тими українцями, результатами діяльності яких скористалися чи й нині користуються земляни.

Другу частину видання складають імена сучасних героїв (див. розділ 2). Це ті люди, які в наші дні захищають суверенітет і територіальну цілісність України від російської агресії. Вони виявили надзвичайну мужність, самовідданість, незламність духу в захисті держави та удостоєні (деякі посмертно) звання Героя України – державної нагороди, що є найвищим ступенем відзнаки в країні. Немає сумнівів, що це постаті світового масштабу, оскільки вони захищають сучасну цивілізацію. Наш обов’язок – популяризувати їхні імена як в українському, так і глобальному інформаційному просторі.

Українські захисники боронять свою державу від загарбників, героїчними вчинками захищають і сучасний устрій світу з його гуманістичним, демократичним шляхом розвитку, в якому немає місця варварським війнам та імперському наративу. Їхні звитяжні дії не лише сприяють відстоюванню цінностей цивілізованого світу та усталеного світового порядку, а й утверджують Україну як суб’єкт сучасної цивілізації, впливають на посилення її ролі та значення на світовій арені.

Може скластися враження, що постаті, представлені в двох розділах, не мають посутніх точок дотику, однак це не так, оскільки захист надбань сучасно світу є не менш (а може й більш!) важливим, ніж їх створення.


[1] Шерех Ю. В обороні великих. Полеміка без осіб. Мистецький український рух. Регенсбург, 1947. Вип. 3. С. 17.

[2] Діячі культури і науки України: нариси життя та діяльності / Ред. А. Коцур, Н. Терес. Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007. PDF

[3] Жданович О. Криваві діяманти. Під чужими прапорами / Ред. М. Небелюк. Париж-Ліон: Перша українська націоналістична друкарня, 1951. С. 5-6. PDF


Підготував: Микола Железняк

Переглянути в PDF

Онлайн-енциклопедію підготовлено й оприлюднено в 2022 році під час агресії РФ проти України. Вдячні ЗСУ за можливість продовжувати енциклопедичні дослідження в умовах війни.