Банах Стефан | ukrainci.top


ISBN: 978-966-02-9999-3 (online)
DOI: 10.37068/b/9789660299993


Банах Стефан


Один із основоположників функціонального аналізу. Автор низки математичних понять.

Читати статтю


Енциклопедична стаття

БАНАХ Стефан (справжнє – Гречек Степан Степанович; 20. 03. 1892, Краків – 31. 08. 1945, Львів) – математик. Доктор філософії (1921), професор (1924), член-кореспондент Польської АН (1924). Закінчив Львівську політехніку (1914), де від 1920 викладав математику та механіку. Систематичну наукову діяльність розпочав 1916 під керівництвом Г. Штайнгауза. Від 1924 – професор, завідувач кафедри, від 1939 – перший декан фізико-математичного факультету Львівського університету. Водночас від 1939 – завідувач відділу Львівської філії Інституту математики АН УРСР. 1929 разом із Г. Штайнгаузом заснував у Львові ж. «Studia Mathematica» (до 1941 вийшло 10 т., переважно французькою мовою), був одним з ініціаторів видання серії «Monografie Matematyczne», що відіграло важливу роль у створенні Львівської математичної школи. Один із основоположників функціонального аналізу. Як самостійна наука ця галузь математики вперше постала у книзі Стефана Банаха «Théorie des opérations linéaires» (Warszawa, 1932), перевиданій українською мовою (під назвою «Курс функціонального аналізу», К., 1948). Сформулював 3 основні принципи лінійного нескінченновимірного аналізу: продовження лінійного функціоналу, рівномірної обмеженості і відкритих відображень (теорема Банаха про обернений оператор). Уведені ним поняття «спряженого простору» і «спряженого оператора», теорія Банаха двоїстості в категорії лінійних просторів – незамінні інструменти при побудові математичних теорій, зокрема теорії узагальнених функцій і гармонічного аналізу. Велика заслуга Стефана Банаха у розвитку нелінійного функціонального аналізу (принцип нерухомої точки, теорія поліноміальних симетричних операторів). Спільно з А. Тарським досліджував теорію ансамблів. Ім’ям Стефана Банаха названо низку математичних понять («банахів простір», «банахова алгебра», «інтеграл Банаха», «індикатриса Банаха»), теорем. 2002 у Львові відбулася Міжнародна наукова конференція, присвячена пам’яті Стефана Банаха. Встановлено пам’ятники вченому у Кракові. 1972 засновано Міжнародний математичний центр імені С. Банаха при Інституті математики Польської АН.

Праці

Oeuvres. Warszawa, 1967. T. 1; 1979. T. 2.

Література

Стефан Банах // Успехи матем. наук. 1946. Т. 1, вып. 3–4; Гнєденко Б. В., Крейн М. Г., Ремез Є. Я. С. С. Банах // Пр. Ін-ту математики АН УРСР. 1946. Т. 8; H. Steinhaus. Stefan Banach // Wiadomości Matematyczne. Warszawa, 1961. T. 4; S. M. Ulam. Adventures of a Mathematician. New York, 1976; Плічко А. М. До сторіччя з дня народження Стефана Банаха: Штрихи біографії // Пр. Львів. матем. т-ва. 1993. Вип. 2.

М. Л. Горбачук

Інформація про статтю


Інформація про статтю

 Автор статті:

М. Л. Горбачук

Дата оприлюднення:

 2022

 Авторські права і ліцензія:

Статтю розміщено на умовах, викладених у розділі «Авторські права»

  Бібліографічний опис:

Банах Стефан // Знакові постаті українського походження у світовій цивілізації: енциклопедичне видання [електронний ресурс] / Редкол.: М. Железняк (відп. ред.), Я. Яцків, М. Андрейчин, Л. Дубровіна, М. Степаненко, М. Мельник, О. Іщенко. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2022. URL: https://ukrainci.top/article-1284

Нагору