Верещагін Леонід Федорович | ukrainci.top


ISBN: 978-966-02-9999-3 (online)
DOI: 10.37068/b/9789660299993


Верещагін Леонід Федорович


Розробник методів отримання високих тисків. Під керівництвом Леоніда Верещагіна уперше в СРСР одержано синтетичні діаманти.

Читати статтю


Енциклопедична стаття

ВЕРЕЩАГІН Леонід Федорович (16(29). 04. 1909, Херсон – 20. 02. 1977, Москва) – фізик. Академік АН СРСР (1966). Сталінська (1952) і Ленінська (1961) премії. Герой Соціалістичної Праці (1963). Закінчив Одеський ІНО (1928). Від 1926 працював в Інституті фізики Одеського університету, 1930–39 – у Харківському фізико-технічному інституті. 1939–54 – завідувач лабораторії Інституту органічної хімії АН СРСР (Москва). Від 1954 – директор Лабораторії високих тисків (від 1958 – Інститут фізики високих тисків АН СРСР). Одночасно від 1953 – завідувач кафедри фізики та хімії високих енергій Московського університету та Московського фізико-технічного інституту. Наукові праці в галузі фізики, хімії і техніки надвисоких тисків. Розробив методи отримання високих тисків. Вивчив фазові діаграми низки хімічних елементів і сполук у широкому інтервалі тисків, встановив послідовність поліморфних перетворень за умов зростання тиску, виявив поліморфізм, пов’язаний зі зміною структури, збільшенням координаційного числа. Синтезував алмаз (1960) і його надтвердий аналог – кубічний нітрид бору (у співавторстві); нові надпровідні щільні модифікації карбідів і нітридів перехідних металів та сульфідів рідкоземельних елементів. Під його керівництвом уперше в СРСР одержано синтетичні діаманти. Зробив вагомий внесок у розвиток екструзії твердих тіл за високих тисків; розробив метод газової екструзії.

Праці

Переходы диэлектрик–металл в мегабарном диапазоне давлений // Фазовые переходы металл–диэлектрик: Краткое содержание докладов, представленных на 2-й Всесоюз. конф. по фазовым переходам металл–диэлектрик. Львов. ун-т, 22–24 июня 1977 г. Москва; Ленинград, 1977; Рентгеноструктурные исследования при высоком давлении. Москва, 1979 (співавт.); Твердое тело при высоких давлениях: Избр. тр. Москва, 1981; Синтетические алмазы и гидроэкструзия: Избр. тр. Москва, 1982.

Література

Леонид Федорович Верещагин. Москва, 1988.

Б. Г. Лазарев

Інформація про статтю


Інформація про статтю

 Автор статті:

Б. Г. Лазарев

Дата оприлюднення:

 2022

 Авторські права і ліцензія:

Статтю розміщено на умовах, викладених у розділі «Авторські права»

  Бібліографічний опис:

Верещагін Леонід Федорович // Знакові постаті українського походження у світовій цивілізації: енциклопедичне видання [електронний ресурс] / Редкол.: М. Железняк (відп. ред.), Я. Яцків, М. Андрейчин, Л. Дубровіна, М. Степаненко, М. Мельник, О. Іщенко. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2022. URL: https://ukrainci.top/article-1280

Нагору