ISBN: 978-966-02-9999-3 (online)
DOI: 10.37068/b/9789660299993

Література

Про онлайн-енциклопедію

Мельник, М. (2022). Українці крізь призму світової цивілізації (енциклопедичний погляд). Енциклопедичний вісник України, 14, 67-72, doi: 10.37068/evu.14.7

Рекомендована тематична література

Абліцов, В. (Ред.). (2017). Галактика “Україна”. Українська діаспора: видатні постаті. Київ.

Бездробний, Ю., Козирський, В., Шендеровський, В. (Ред.). (2012). Видатні українські вчені у світовій науці: стислий довідник. Київ: НАН України, МАН України, Праймдрук.

Вавилова, І., Плачинда, В. (Ред.). (2003). Імена України в Космосі: науково-енциклопедичне видання. Львів, Київ.

Войцехівська, І. та ін. (Ред.). (1995). України в особах ХІХ–ХХ ст. Київ: Україна.

Волянский, Ю. Л., Залюбовский, И. И., Пугач, Б. Я. и др. (Ред.). (2005). Нобелевские лауреаты Слобожанщины. Харьков: Факт.

Грандо, О. (Ред.). (1997). Визначні імена в історії української медицини. Київ: Центральний музей медицини України.

Гусєв, В. (Ред.). (2002). Видатні постаті в історії України IX–XIX ст.: довідкове видання. Київ: Вища школа.

Гусєв, В. (Ред.). (2011). Видатні постаті в історії України ХХ ст. Київ: Вища школа.

Єрмоленко, С. Я. (Ред.). (2008). Українські мовознавці та письменники-мовотворці: Довідник. Київ: НДІУ.

Заруба, В. М. (Ред.). (1993). Постаті. Дніпропетровськ: Ліра.

Клімов, А. А. (Ред.). (2010). Видатні українці: малий довідник. Харків.

Копань, Т. (Ред.). (2007). Українці у світовій цивілізації. Кишенькова енциклопедія (вип. 1). Київ.

Коцура, А. П., Терес, Н. В. (Ред.). (2007). Діячі науки і культури України. Київ: Київський національний університет ім. Тараса Шевченка.

Луговий, О. (Ред.). (1942). Визначне Жіноцтво України = The Famous Women of Ukraine. Торонто.

Луговий, О. (Ред.). (1994). Визначне жіноцтво України: історичні життєписи. Київ: Дніпро.

Небелюк, М. (Ред.). (1951). Під чужими прапорами. Париж-Ліон: Перша українська націоналістична друкарня.

Павленко, Ю. (Ред.). (2005). 100 найвідоміших українців. Київ: Орфей.

Попельницька, О. О., Оксенич, М. В. (Ред.). (2010). 100 великих діячів культури України. Київ: Арій.

Преварська, М. (Ред.). (2016). Видатні українці. Культура. Мистецтво. Освіта: Довідник. Київ.

Романчук, О. (Ред.). (1992). Аксіоми для нащадків = Axioms for descendants: українські імена у світовій науці. Львів: Меморіал.

Сегеда, С. П. (2020). Видатні жінки української історії (книга 1). Київ: Балтія-Друк.

Сергійчук, В. (Ред.). (2008). Що дала Україна світові. Київ.

Свищ, П. (Ред.). (2022). Сівачі українського поля. Нариси про українських хліборобів. Харків.

Скицька, У. (Ред.). (2019). Наші на карті світу. Київ: Видавництво Старого Лева.

Скляренко, В. М. и др. (Ред.). (2006). 100 знаменитых женщин Украины. Харьков: Фолио.

Скляренко, В. М., Васильева, Е. К., Иовлева, Т. В. и др. (Ред.). (2008). Величайшие люди планеты: энциклопедический справочник. Харьков: Фолио.

Слабошпицький, М. Ф. (Ред.). (2001). Українські меценати: нариси з історії української культури. Київ: Ярославів Вал.

Сухомозський, М., Аврамчук, Н. (Ред.). (2007). Україна у світі: енциклопедичний довідник. Київ: Міжрегіональна академія управління персоналом.

Хорунжий, Ю. (Ред.). (2001). Українські меценати: доброчинність – наша риса. Київ: КМ Академія.

Шаров, І. Ф. (Ред.). (2006). Вчені України: 100 видатних імен. Київ: АртЕк.

Шаров, І., Толстоухов, А. (Ред.). (2007). Художники України: 100 видатних імен. Київ: АртЕк.

Шаромова, В. (Ред.). (2009). Українські фізики та астрономи. Тернопіль: Підручники і посібник.

Шитюк, М. М., Горбуров, Є. Г., Горбуров, К. Є. (Ред.). (2011). Землі української постаті знані. Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили.

Щокін, Г. (Ред.). (2004). Видатні постаті України: біографічний довідник. Київ: Міжрегіональна академія управління персоналом, Книжкова палата України.

Ярич, І. (Ред.). (2003). 1000-ліття в обличчях. Івано-Франківськ.

Ясієвич, В. Є., Дехтяр, С. Б., Сухоруков, С. А. (Ред.). (1991). Видатні інженери-будівники України. Київ.