Кравчук Михайло Пилипович | ukrainci.top


ISBN: 978-966-02-9999-3 (online)
DOI: 10.37068/b/9789660299993


Кравчук Михайло Пилипович


Розробив і обґрунтував узагальнений метод моментів та застосував його до математичної статистики й найближчого інтегрування диференціальних рівнянь; запровадив многочлени, пов’язані з біномінальним розподілом (многочлени Кравчука). Також отримав вагомі результати при дослідженні неперервності коренів цілої трансцендентної функції, полюсів мероморфічних і аналітичних функцій. Засновник школи українських конструкторів ракетної та космічної техніки, серед його учнів – С. Корольов, А. Люлька, В. Челомей. Стояв біля витоків першого в світі електронного комп’ютера.

Читати статтю


Енциклопедична стаття

КРАВЧУК Михайло Пилипович (27. 09(09. 10). 1892, с. Човниця Луцького повіту Волинської губернії, нині Луцького р ну Волинської обл. – 09. 03. 1942) – математик. Доктор фізико-математичних наук (1924), професор (1925), академік АН УРСР (1929; поновлений 1992). Закінчив Луцьку гімназію (1910), фізико-математичний факультет Університету святого Володимира у Києвi (1914), де був залишений для підготовки до професорського звання (учень Д. Ґраве), 1918–20 – приват-доцент. Водночас – учитель 1-ї і 2-ї українських гімназій (1917–20), професор, заступник декана фізико-математичного факультету Київського українського університету (1917–19). Голова математичної підкомісії термінологічної комісії Українського наукового товариства (1917–20). У 1920–21 – директор школи у с. Саварка (нині Обухівського р ну Київської обл.). Вiд 1921 – професор кафедри математики Київського університету i Полiтехнічного інституту (1930–37 – завідувач кафедри вищої математики), водночас від 1923 – Сільськогосподарського інституту. Дійсний член Київської науково-дослідної кафедри математики і науково-дослідної кафедри електротехніки (1924–30). Від 1928 – у ВУАН: учений секретар Президії, від 1929 – керівник комісії, від 1934 – відділу математичної статистики Iнституту математики. Один із перших, хто читав математичні курси українською мовою; активний учасник розроблення української математичної термiнологiї та наукової мови (його проекти української алгебраїчної і геометричної термінології вийшли у видавництві Товариства шкільної освіти, К., 1917). Організатор першої в Україні математичної олімпіади школярів (Київ, 1935). Член НТШ (1925), Німецького (1926), Французького, Палермського (Італія; обидва – 1927) математичних товариств. Наукові дослідження: алгебра й теорія чисел, теорія функцій дійсних і комплексних змінних, диференціальні та інтегральні рівняння, теорія ймовірностей і математична статистика. Зробив внесок у розвиток теорій комутативних матриць, квадратичних і білінійних форм, лінійних перетворень, функцій дійсних та комплексних змінних, наближені розв’язання диференціальних та інтегральних рівнянь. Розробив і обґрунтував узагальнений метод моментів та застосував його до математичної статистики й найближчого інтегрування диференціальних рівнянь; запровадив многочлени, пов’язані з біномінальним розподілом (многочлени Кравчука). Також отримав вагомі результати при дослідженні неперервності коренів цілої трансцендентної функції, полюсів мероморфічних і аналітичних функцій. У науковій літературі відомі також моменти, формули й осцилятори Кравчука. Серед його учнів – С. Корольов, А. Люлька, В. Челомей. 21 лютого 1938 був заарештований, за звинуваченням у націоналізмі та шпигунстві засуджений до 20 ти років ув’язнення й 5 ти років позбавлення громадянських прав. Покарання відбував на Колимі, де й помер. Реабілітований 1956. У Човниці 1992 відкрито музей і встановлено погруддя Михайла Кравчука, його ім’ям названо вулиці у Львові, Луцьку та Києві. Відтоді ж відбулося 13 Міжнародних наукових конференцій імені М. Кравчука. 2002 його ім’я внесено до переліку ЮНЕСКО найвидатніших людей світу. На території Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» встановлено пам’ятник Михайлу Кравчуку (2003, скульптор О. Скобликов); знято документальний фільм «Голгофа академіка Кравчука» (2004, режисер О. Рябокрис, сценарій М. Сороки). За знайденими 2001 І. Качановським у архівах США матеріалами доведено, що Михайло Кравчук стояв і біля витоків першого в світі електронного комп’ютера.

Праці

Геометрія: Курс лекцій в Укр. нар. ун-ті. К., 1919; Про квадратичнi форми та лiнiйнi перетворення // Тр. Фiз.-мат. вiддiлу ВУАН. 1924. Т. 1, вип. 3; Sur une généralisation des polynômes d’Hermite // Comptes Rendus de l’Académie des Sciences. Paris, 1929. Vol. 189, № 17; Алгебричні студії над аналітичними функціями // Тр. Фіз.-мат. відділу ВУАН. 1929. Т. 12, вип. 1; Вступ до вищої математики. К., 1932 (співавт.); Застосування способу моментiв до розв’язання лiнiйних диференцiальних та iнтегральних рiвнянь. К., 1932. Вип. 1; 1935–36. Вип. 2; Елементи теорії визначників // Тр. Фіз.-мат. відділу ВУАН. 1933. Т. 5, вип. 2 (співавт.); Вища математика: Посіб. у 3 ч. К., 1934 (співавт.); Диференціальні рівняння та їх застосування в природознавстві й техніці. К., 1934 (співавт.); Sur quelques inégalités dans le problème des moments // Comptes Rendus de l’Académie des Sciences. 1935. Vol. 200; Науково-популярні праці. К., 2000; Вибрані математичні праці. К.; Нью-Йорк, 2002.

Література

Сорока М. О. Поет німого числа. К., 1967; Його ж. Михайло Кравчук: Роман. К., 1985; Його ж. Колимська теорема Кравчука: Роман. К., 1991; 2010; Михайло Пилипович Кравчук. К., 1992; Вірченко Н. О. Корифей української математики // Аксіоми для нащадків: Укр. імена у світ. науці: Зб. нарисів. Л., 1992; Урбанский В. М. Михаил Филиппович Кравчук. Москва, 2002; Development of the Mathematical Ideas of Mykhailo Kravchuk (Krawtchouk). K.; Нью-Йорк, 2004; Вірченко Н. Велет української математики. К., 2007; Голгофа академіка Кравчука: Зібр. документів. Лц., 2011.

Н. О. Вірченко

Інформація про статтю


Інформація про статтю

 Автор статті:

Н. О. Вірченко

Дата оприлюднення:

 2022

 Авторські права і ліцензія:

Статтю розміщено на умовах, викладених у розділі «Авторські права»

  Бібліографічний опис:

Кравчук Михайло Пилипович // Знакові постаті українського походження у світовій цивілізації: енциклопедичне видання [електронний ресурс] / Редкол.: М. Железняк (відп. ред.), Я. Яцків, М. Андрейчин, Л. Дубровіна, М. Степаненко, М. Мельник, О. Іщенко. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2022. URL: https://ukrainci.top/article-1357

Нагору