Ремесло Василь Миколайович | ukrainci.top


ISBN: 978-966-02-9999-3 (online)
DOI: 10.37068/b/9789660299993


Ремесло Василь Миколайович


Розробник оригінальних методів селекції, зокрема змін ярових форм в озимі, а озимих у ярові під впливом факторів зовнішнього середовища. Автор сортів озимої пшениці Миронівська-264, Миронівська ювілейна, Миронівська-808, Іллічівка, Миронівська-25.

Читати статтю


Енциклопедична стаття

РЕМЕСЛО Василь Миколайович (28. 01(10. 02). 1907, с. Теплово Пирятинського пов. Полтавської губ., нині с. Теплівка Лубенського р-ну Полтавської обл. – 04. 09. 1983, Київ) – вчений-селекціонер. Доктор сільськогосподарських наук (1964), професор (1979), академік АН СРСР (1974), ВАСГНІЛ (1964), член-кореспондент АН Німецької Демократичної Республіки (1974). Заслужений діяч науки УРСР (1967). Двічі Герой Соціалістичної Праці (1966, 1977). Ленінська премія (1963). Державна премія СРСР (1979). Премія імені В. Юр’єва АН УРСР (1976). Закінчив Маслівський інститут селекції і насінництва (нині Обухівський р-н Київської обл., 1928). У 1930–31 – науковий співробітник на Дербентській селекційній станції; 1931–33 – агроном «Союзнасінництва» (Москва); 1933–38 – старший науковий співробітник Новоуренської селекційно-дослідної станції (нині Ульяновська обл., РФ); 1938–42 – заступник директора, директор, 1945–48 – заступник директора з наукової роботи Північнодонецької селекційної станції; 1948–64 – заступник директора з наукової роботи, водночас завідувач відділу селекції зернових культур, 1964–68 – директор Миронівської селекційно-дослідної станції, 1968–83 – директор, водночас завідувач відділу селекції озимої пшениці організованого на базі цієї станції Миронівського інституту пшениці УААН (с. Центральне Обухівського р-ну Київської обл.). Основні напрями наукових досліджень: генетика, селекція і насінництво сільськогосподарських рослин. Розробив оригінальні методи селекції, зокрема змін ярових форм в озимі, а озимих у ярові під впливом факторів зовнішнього середовища. Вивів сорти озимої пшениці Миронівська-264, Миронівська ювілейна, Миронівська-808, Іллічівка, Миронівська-25. Його ім’я присвоєно Миронівському інституту пшениці НААНУ.

Праці

Создание сортов озимой пшеницы способом направленного изменения яровых форм в озимые // Селекция и семеноводство. 1963. № 2; Мироновские пшеницы. Москва, 1976 (співавт.); О биологическом значении процессов постоянного обновления составных компонентов живых организмов. К., 1979 (співавт.); Сортовая агротехника пшеницы. К., 1981 (співавт.); Селекция и сортовая агротехника пшеницы интенсивного типа. Москва, 1982 (співавт.).

Література

Компанеец М. К. Счастье – дарить людям хлеб: Рассказ об авторе Мироновских пшениц В. Н. Ремесло. Москва, 1972; Лобанов П. П. Выдающийся ученый-селекционер: К 70-летию акад. В. Н. Ремесло // Вест. с.-х. науки. 1977. № 2; Животков Л. О. Ремесло Василь Миколайович (1907–1983) // Вчені-генетики, селекціонери та рослинники. Кн. 7. К., 2003; Академік Ремесло Василь Миколайович (1907–1983): Біобібліогр. покажч.: до 100-річчя від дня народж. К., 2006.

Л. О. Животков, П. І. Іваненко

Інформація про статтю


Інформація про статтю

 Автор статті:

Л. О. Животков, П. І. Іваненко

Дата оприлюднення:

 2022

 Авторські права і ліцензія:

Статтю розміщено на умовах, викладених у розділі «Авторські права»

  Бібліографічний опис:

Ремесло Василь Миколайович // Знакові постаті українського походження у світовій цивілізації: енциклопедичне видання [електронний ресурс] / Редкол.: М. Железняк (відп. ред.), Я. Яцків, М. Андрейчин, Л. Дубровіна, М. Степаненко, М. Мельник, О. Іщенко. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2022. URL: https://ukrainci.top/article-1338

Нагору