Добржанський Феодосій Григорович | ukrainci.top


ISBN: 978-966-02-9999-3 (online)
DOI: 10.37068/b/9789660299993


Добржанський Феодосій Григорович


Засновник експериментальної і популяційної генетики. Співавтор синтетичної теорії еволюції.

Читати статтю


Енциклопедична стаття

ДОБРЖАНСЬКИЙ Феодосій Григорович (12(25). 01. 1900, м. Немирів, нині Вінницького р-ну Вінницької обл. – 18. 12. 1975, м. Девіс, шт. Каліфорнія, США) – вчений-генетик. Професор (1936), академік АН США, Швейцарії, Данії, Бразилії. Закінчив Київський університет (1921). Працював викладачем зоології агрономічного факультету Київського політехнічного інституту; від 1924 – у Ленінградському університеті (нині Санкт-Петербург), де працював у лабораторії Ю. Філіпченка. 1927 отримав стипендію Міжнародного освітнього фонду й виїхав до Нью-Йорка для стажування у лабораторії Т. Морґана в Колумбійському університеті. Від 1928 (з перервою) – у Каліфорнійському технологічному інституті: від 1936 – професор генетики, від 1971 – професор-консультант; 1940–70 – професор, 1970–71 – заслужений професор Рокфеллерського університету (Нью-Йорк). Засновник експериментальної і популяційної генетики, співавтор синтетичної теорії еволюції. Запропонував концепцію статевого розмноження і видоутворення; визначив роль природного добору в процесах мікроеволюції; встановив, що різні види можуть містити ідентичні гени. Описав явище плейотропії; застосувавши транслокацію між другою і третьою хромосомами Дr. melanogaster, продемонстрував лінійне розташування генів у хромосомах; побудував перші цитологічні карти 2-ї, 3-ї і 4-ї хромосом Дr. melanogaster. Пропагував у США досягнення вітчизняної генетики 1920–30-х рр., зокрема за його редакцією видано англійською мовою книгу І. Шмальгаузена «Факторы эволюции (Теория стабилизирующего отбора)» (Москва; Ленинград, 1946) та праці С. Четверикова у його перекладі. Почесний доктор низки університетів США, Німеччини, Австралії, Італії та ін. країн. Голова Товариства генетики США (1941), Американських товариств природознавців (1950), зоологів (1963). Його праці перекладено французькою, німецькою, італійською, шведською, арабською та ін. мовами.

Праці

Genetics and the Origin of Species. New York, 1937; 1941; 1951; Heredity, Race and Society. New York, 1946; 1952; 1956 (співавт.); Evolution, Genetics and Man. New York, 1955; 1956; The Biological Basis of Human Freedom. New York, 1956; Mankind Evolving. New Haven, 1959; 1962; Heredity and the Nature of Man. New York, 1964; Genetic Diversity and Human Equality. New York, 1973.

Література

Essays in Evolution and Genetics in Honor of Theodosius Dobzhansky. New York, 1970; Голда Д. М. Ф. Г. Добржанський (до 90-річчя від дня народж.) // ЦГ. 1990. Т. 24, № 4; Конашев М. Б. Феодосий Григорьевич Добржанский и становление генетики в Ленинградском университете // Исследования по генетике. 1994. Вып. 11; Голда Д. М. Добржанський Феодосій Григорович // Генетика: Історія. Відкриття. Персоналії. Терміни. К., 2004.

Д. М. Голда

Інформація про статтю


Інформація про статтю

 Автор статті:

Д. М. Голда

Дата оприлюднення:

 2022

 Авторські права і ліцензія:

Статтю розміщено на умовах, викладених у розділі «Авторські права»

  Бібліографічний опис:

Добржанський Феодосій Григорович // Знакові постаті українського походження у світовій цивілізації: енциклопедичне видання [електронний ресурс] / Редкол.: М. Железняк (відп. ред.), Я. Яцків, М. Андрейчин, Л. Дубровіна, М. Степаненко, М. Мельник, О. Іщенко. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2022. URL: https://ukrainci.top/article-1331

Нагору