Лаврентьєв Олег Олександрович | ukrainci.top


ISBN: 978-966-02-9999-3 (online)
DOI: 10.37068/b/9789660299993


Лаврентьєв Олег Олександрович


Один із творців водневої бомби. Ініціатор досліджень проблем керованого термоядерного синтезу.

Читати статтю


Енциклопедична стаття

ЛАВРЕНТЬЄВ Олег Олександрович (07. 07. 1926, м. Псков, РФ – 10. 02. 2011, Харків) – фізик. Доктор фізико-математичних наук (2004). Заслужений діяч науки і техніки України (2004). Премія імені К. Синельникова НАНУ (2005). Закінчив Московський університет (1955). Від 1956 працював у Національному науковому центрі «Харківський фізико-технічний інститут»: 1974–92 – завідувачем лабораторії електромагнітних пасток, від 1995 – провідним науковим співробітником відділу плазмодинаміки. Напрями наукових досліджень: електростатичні та електромагнітні пастки, концепційні проекти, технічні аспекти та технологія термоядерних реакторів, перетворення теплової енергії в електричну, способи створення високотемпературної плазми, пучковий (іонний) термоядерний синтез, джерела нейтронів, діагностика плазми. 1950, перебуваючи на військовій службі на Сахаліні, запропонував використання дейтериду літію-6 як вибухової речовини для водневої бомби, висунув ідею про застосування термоядерних реакцій у промислових цілях і надав конкретну схему, що ґрунтується на нагріванні та тепловій ізоляції речовини електричним полем. Ця пропозиція ініціювала зародження радянської програми досліджень керованого термоядерного синтезу, стала приводом для спільних робіт А. Сахарова й І. Тамма щодо магнітної термоізоляції плазми та магнітного термоядерного реактора.

Праці

До питання про електростатичне утримання плазми // УФЖ. 1963. Т. 8, № 4; До питання відбиття плазми шаром магнітного поля // Там само; Енергія та густина ioнів у електромагнітному уловлювачі // Там само (співавт.); Исследование электромагнитной ловушки // Магнитные ловушки. К., 1968. Вып. 3; Термоядерный реактор «Юпитер» на основе удержания плазмы электрическими и магнитными полями // Изв. АН СССР. Энергетика и транспорт. 1975. № 6 (співавт.); Теплоизоляция высокотемпературной плазмы электрическими магнитными полями // УФЖ. 1978. Т. 23, № 11; Електромагнітні пастки // Там само. 1998. Т. 43.

Література

В. Kadomtsev, Т. Fowler. Soviet Phusics // Physics Today. 1975. № 11; Головин И. Н., Шафранов В. Д. У истоков термояда // Природа. 1990. № 8; Сахаров А. Д. Воспоминания // Наука и жизнь. 1991. № 1; Владимиров В. В. Термоядерний щит батьківщини // Людина i світ. 1991. № 5; Курячая М. А. Ловушка // Знание – сила. 1992. № 11; Холловэй Д. Сталин и бомба: Советский Союз и атомная энергия. 1939–1956 / Пер. с англ. Новосибирск, 1997.

Ю. М. Ранюк

Інформація про статтю


Інформація про статтю

 Автор статті:

Ю. М. Ранюк

Дата оприлюднення:

 2022

 Авторські права і ліцензія:

Статтю розміщено на умовах, викладених у розділі «Авторські права»

  Бібліографічний опис:

Лаврентьєв Олег Олександрович // Знакові постаті українського походження у світовій цивілізації: енциклопедичне видання [електронний ресурс] / Редкол.: М. Железняк (відп. ред.), Я. Яцків, М. Андрейчин, Л. Дубровіна, М. Степаненко, М. Мельник, О. Іщенко. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2022. URL: https://ukrainci.top/article-1299

Нагору