Стасів Остап | ukrainci.top


ISBN: 978-966-02-9999-3 (online)
DOI: 10.37068/b/9789660299993


Стасів Остап


Засновник нового напряму у фізиці твердого тіла – вивчення кінетичних параметрів дефектів, їхніх температурних і польових залежностей. Співавтор моделі механізму утворення прихованого фотографічного зображення у фотоемульсіях.

Читати статтю


Енциклопедична стаття

СТАСІВ Остап (01. 01. 1903, с. Борщовичі, нині Львівського р-ну Львівської обл. – 19. 02. 1985, м. Альфельд, Німеччина) – фізик. Дійсний член НТШ (1936). Від 1921 навчався в Українському таємному університеті у Львові, а від 1922 – і у Львівській політехніці. Був заарештований польською владою. Перед оголошенням вироку втік і виїхав до м. Ґданськ (Польща), згодом – до Німеччини. Закінчив Берлінський університет (1927), продовжив студії в Інституті фізики Ґіссенського університету, де 1929 отримав ступінь доктора філософії. Від 1931 – співробітник Фізичного інституту при Ґеттінґенському університеті. 1938–45 очолював лабораторію фірми «Zeiss Ikon» у м. Дрезден. 1947–68 – професор Дрезденського технічного університету. 1951 заснував та очолив у Берліні Інститут кристалофізики НАН Німеччини. Один із фундаторів міжнародного фізичного журналу «Physica Status Solidi». Вивчав фізику твердого тіла, зокрема оптичні та фотоелектричні властивості. Відкрив явище міграції центрів забарвлення в лужногалоїдних кристалах під впливом електричного поля, започаткувавши новий напрям у фізиці твердого тіла – вивчення кінетичних параметрів дефектів, їхніх температурних і польових залежностей. Розроблена вченим методологія дозволяє розшифровувати дуже тонкі механізми електронних процесів у діелектричних та напівпровідникових кристалах. Зі своїм учнем Й. Тельтовим обґрунтував механізм прихованого фотографічного зображення у фотоемульсіях (модель Стасіва–Тельтова). За його участі вперше у Східній Німеччині отримано зріджений водень та гелій із використанням зріджувальних установок і кріостатів власної конструкції.

Праці

Механізм переносу електричности в непровідниках // Зб. мат. природописно-лікар. секції НТШ. 1937. Т. 31; Elektronen- und Ionenprozesse in Ionenkristallen (Struktur und Eigenschaften der Materie Band XXII). Berlin, 1959; Untersuchung der chlorinduzierten optishen Absorption des Silberchlorids // Physica Status Solidi. 1965 (співавт.); On the Temperature-Depended Fopmation of Self-Trapped Holes in AgCl // Там само. 1974.

Література

Довгий Я. Видатний кристалофізик Остап Стасів // Вісн. НТШ. 2003. Ч. 29; Його ж. До біографії Остапа Стасіва // Фіз. зб. НТШ. Л., 2006. Т.6.

Я. О. Довгий

Інформація про статтю


Інформація про статтю

 Автор статті:

Я. О. Довгий

Дата оприлюднення:

 2022

 Авторські права і ліцензія:

Статтю розміщено на умовах, викладених у розділі «Авторські права»

  Бібліографічний опис:

Стасів Остап // Знакові постаті українського походження у світовій цивілізації: енциклопедичне видання [електронний ресурс] / Редкол.: М. Железняк (відп. ред.), Я. Яцків, М. Андрейчин, Л. Дубровіна, М. Степаненко, М. Мельник, О. Іщенко. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2022. URL: https://ukrainci.top/article-1296

Нагору