Синельников Кирило Дмитрович | ukrainci.top


ISBN: 978-966-02-9999-3 (online)
DOI: 10.37068/b/9789660299993


Синельников Кирило Дмитрович


Співрозробник найбільшого в Європі електростатичного пришвидшувача. Один із основоположників виробництва сучасних лінійних пришвидшувачів.

Читати статтю


Енциклопедична стаття

СИНЕЛЬНИКОВ Кирило Дмитрович (16(29). 05. 1901, м. Павлоград, нині Дніпропетровської обл. – 16. 10. 1966, Харків) – фізик. Доктор фізико-математичних наук (1937), професор (1937), академік АН УРСР (1948). Заслужений діяч науки УРСР (1951). Закінчив Кримський університет у Сімферополі (1923). Відтоді працював в Азербайджанському університеті (Баку); 1924–30 – у Ленінградському фізико-технічному інституті (нині Санкт-Петербург). Від 1928 перебував на стажуванні у лабораторії Резерфорда (м. Кембридж, Велика Британія). 1930–42 очолював відділ фізики ядра Харківського фізико-технічного інституту, 1944–65 був директором цього Інституту. Водночас займався викладацькою діяльністю в Харківському механіко-машинобудівному інституті, від 1935 – у Харківському університеті (очолював кафедри електронних та іонних процесів, експериментальної фізики; сприяв відкриттю нових спеціальностей, на основі яких створено кафедри фізичної оптики та фізики плазми; ініціював організацію фізико-технічного факультету). Наукові дослідження у галузях фізики діелектриків, напівпровідників, фізики і техніки високих напруг, вакууму, ядерної фізики. Разом з А. Вальтером, О. Лейпунським, Г. Латишевим розщепив ядро атома літію. Разом з А. Вальтером побудував найбільший у Європі електростатичний пришвидшувач, заклавши основи виробництва сучасних лінійних пришвидшувачів. Кирило Синельников вперше в СРСР розробив дифузійні масляні помпи, запропонував використання глибокого вакууму для створення нових матеріалів з високими фізико-хімічними характеристиками. На основі термоядерних дослідів створив пастку для утримання плазми з простороперіодичним магнітним полем (пастка Синельникова). 1974 Президія АН УРСР започаткувала премію імені Кирила Синельникова. Ім’ям вченого названо вулицю в Харкові.

Праці

Природа диэлектрических потерь // Журн. Рус. физ.-хим. об-ва. Часть физ. 1926. Т. 58, вып. 5–6; Электростатические генераторы постоянного высокого напряжения // ЖТФ. 1936. Т. 6, вып. 1; Поглощение быстрых электронов в литии, углероде, алюминии, меди и свинце // Журн. эксперим. и теор. физики. 1939. Т. 9, вып. 2; Вакуумная металлургия. Москва; Ленинград, 1957; Лекции по физике плазмы. Х., 1964 (усі – співавт.).

Література

Коган В. С. Кирилл Дмитриевич Синельников. К., 1979; Академик АН УССР Кирилл Дмитриевич Синельников. К 100-летию со дня рождения. Воспоминания близких и соратников. Х., 2001; Таньшина А. В. Засновники Харківських наукових шкіл у фізиці. К., 2005.

Ю. М. Ранюк

Інформація про статтю


Інформація про статтю

 Автор статті:

Ю. М. Ранюк

Дата оприлюднення:

 2022

 Авторські права і ліцензія:

Статтю розміщено на умовах, викладених у розділі «Авторські права»

  Бібліографічний опис:

Синельников Кирило Дмитрович // Знакові постаті українського походження у світовій цивілізації: енциклопедичне видання [електронний ресурс] / Редкол.: М. Железняк (відп. ред.), Я. Яцків, М. Андрейчин, Л. Дубровіна, М. Степаненко, М. Мельник, О. Іщенко. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2022. URL: https://ukrainci.top/article-1294

Нагору