Карпенко Георгій Володимирович | ukrainci.top


ISBN: 978-966-02-9999-3 (online)
DOI: 10.37068/b/9789660299993


Карпенко Георгій Володимирович


Розробник теорій корозійної втоми та водневої крихкості сталі.

Читати статтю


Енциклопедична стаття

КАРПЕНКО Георгiй Володимирович (24. 05(06. 06). 1910, м. Томськ, Росія – 15. 11. 1977, Львiв) – фахівець у галузi фiзико-хiмічної механiки матерiалiв. Доктор технічних наук (1953), професор (1954), академік АН УРСР (1967). Державна премiя УРСР у галузі науки і техніки (1977). Премiя iмені Є. Патона АН УРСР (1971). Заслужений діяч науки і техніки УРСР (1960). Державні нагороди СРСР. Закiнчив Харкiвський механічно-машинобудівний iнститут (1931), де відтоді й працював. 1941–47 – в Інституті енергетики АН УРСР; 1947–50 – завідувач лабораторії Інституту будівельної механіки АН УРСР (обидва – Київ); водночас 1943–46 – вчений секретар Відділення технічних наук АН УРСР, 1946–51 – вчений секретар Президії АН УРСР, за сумісництвом викладав у ВНЗах Києва, зокрема в авіаційному інституті; 1952–77 – завідувач відділу фізико-хімічної механіки матеріалів, 1952–72 – директор Фiзико-механічного iнституту АН УРСР (Львів). Засновник і головний редактор ж. «Фізико-хімічна механіка матеріалів» (1965–77). Основні напрями наукових досліджень: зниження міцності металів від втоми під впливом поверхнево-активних середовищ, технології виготовлення деталей машин із заданою стійкістю до дії робочих середовищ і механічних навантажень. Запропонував нові теорії корозійної втоми та водневої крихкості сталі. Очолював Львівську школу з фізико-хімічної механіки конструкційних матеріалів. 1980 Фiзико-механічному iнституту АН УРСР присвоєно його ім’я. 1987 АН УРСР заснувала премiю iмені Г. Карпенка.

Праці

Влияние поверхностно-активной среды на процессы деформации металлов. Москва, 1954 (співавт.; англійський переклад – 1958; 1960; німецький переклад – 1964); Влияние активных жидких сред на выносливость стали. К., 1955; Вплив обробки поверхні на втомну міцність сталі в активних середовищах. К., 1958 (співавт.); Влияние механической обработки на прочность и выносливость стали. Москва; К., 1959; Корозійна втома сталі. К., 1959; Вплив водню на механічні властивості сталі. К., 1960; Новое в упрочнении металлов накаткой. К., 1960; Влияние водорода на свойства стали. Москва, 1962; Прочность стали в коррозионной среде. Москва; К., 1963; Коррозионное растрескивание стали. К., 1971 (співавт.); Влияние среды на прочнось и долговечность металлов. К., 1976; Избранные труды: В 2-х т. Т. 1. Физико-химическая механика конструкционных материалов; Т. 2. Работоспособность конструкционных материалов в агрессивных средах. К., 1985.

Література

Федорченко І. М., Максимович Г. Г. Карпенко Георгій Володимирович // Вісн. АН УРСР. 1971. № 8; Георгій Володимирович Карпенко: Біобібліогр. покажч. К., 1978; Похмурський В. Академік Георгій Карпенко // Світогляд. 2008. № 5(13).

В. В. Панасюк

Інформація про статтю


Інформація про статтю

 Автор статті:

В. В. Панасюк

Дата оприлюднення:

 2022

 Авторські права і ліцензія:

Статтю розміщено на умовах, викладених у розділі «Авторські права»

  Бібліографічний опис:

Карпенко Георгій Володимирович // Знакові постаті українського походження у світовій цивілізації: енциклопедичне видання [електронний ресурс] / Редкол.: М. Железняк (відп. ред.), Я. Яцків, М. Андрейчин, Л. Дубровіна, М. Степаненко, М. Мельник, О. Іщенко. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2022. URL: https://ukrainci.top/article-1272

Нагору