Омелянський Василь Леонідович | ukrainci.top


ISBN: 978-966-02-9999-3 (online)
DOI: 10.37068/b/9789660299993


Омелянський Василь Леонідович


Розробник методів виділення і культивації нітрифікувальних бактерій. Виділив культури анаеробних і спороносних бактерій, що зброджують клітковину з утворенням органічних кислот і водню.

Читати статтю


Енциклопедична стаття

ОМЕЛЯНСЬКИЙ Василь Леонідович (26. 02(10. 03). 1867, Полтава – 21. 04. 1928, м. Ґаґри, нині Ґаґра, Грузія, похований у Санкт-Петербурзі) – мікробіолог, шахіст. Доктор ботаніки (1917, без захисту дисертації), академік АН СРСР (1925), член-кореспондент Туринської медичної академії (1909), Ломбардської АН (1926; обидва – Італія). Закінчив гімназію в Житомирі (1885), природниче відділення фізико-математичного факультету Cанкт-Петербурзького університету (1890). Працював лаборантом на металургійному заводі поблизу Ростова-на-Дону (Росія). Від 1893 – в Інституті експериментальної медицини (Санкт-Петербург): 1912–28 – завідувач відділу загальної мікробіології. Був редактором ж. «Архив биологических наук» (від 1912), «Успехи биологической химии» (від 1924). Основний напрям наукових досліджень – визначення ролі мікроорганізмів в кругообігу азоту і вуглецю в природі. Запропонував методи виділення і культивації нітрифікувальних бактерій, вивчав їх морфологію і фізіологію. Вперше виділив культури анаеробних і спороносних бактерій, що зброджують клітковину з утворенням органічних кислот і водню та ін. Василь Омелянський – автор підручника з мікробіології «Основы микробиологии» (Санкт-Петербург, 1909), що витримав 9 видань. Був одним із найвідоміших шахістів Росії початку 20 ст. Кращі результати у Санкт-Петербурзьких турнірах: 1894 – 1–2-е місця; 1896 – 5-е місце, 1902 – 1-е місце, 1904 – 3-є місце. Член Американського товариства мікробіологів (1926).

Праці

Очерки по микробиологии. Москва, 1919; Практическое руководство по микробиологии. Петроград, 1922; Связывание атмосферного азота почвенными микробами. Петроград, 1923; Микроорганизмы как химические реактивы. Ленинград, 1924; Краткий курс общей и почвенной микробиологии. Москва; Ленинград, 1929; 1931; Избранные труды. Т. 1–2. Москва, 1953.

Література

Виноградский С. Памяти В. Л. Омелянского // Арх. биол. наук. 1928. Т. 28, вып. 3; Исаченко Б. Л. Василий Леонидович Омелянский // Люди русской науки. Т. 2. Москва; Ленинград, 1948; Русские микробиологи С. Н. Виноградский и В. Л. Омелянский. Москва, 1960; Кузнецов С. И. Василий Леонидович Омелянский (К 100-летию со дня рождения) // Микробиология. 1967. Т. 36, вып. 4.

Б. П. Мацелюх

Інформація про статтю


Інформація про статтю

 Автор статті:

Б. П. Мацелюх

Дата оприлюднення:

 2022

 Авторські права і ліцензія:

Статтю розміщено на умовах, викладених у розділі «Авторські права»

  Бібліографічний опис:

Омелянський Василь Леонідович // Знакові постаті українського походження у світовій цивілізації: енциклопедичне видання [електронний ресурс] / Редкол.: М. Железняк (відп. ред.), Я. Яцків, М. Андрейчин, Л. Дубровіна, М. Степаненко, М. Мельник, О. Іщенко. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2022. URL: https://ukrainci.top/article-1260

Нагору