Hlushkov Viktor Mykhailovych | ukrainci.top


ISBN: 978-966-02-9999-3 (online)
DOI: 10.37068/b/9789660299993


Hlushkov Viktor Mykhailovych


Автор теорій цифрових автоматів і автоматичного проектування комп’ютерів. Один із розробників комп’ютерної техніки. Засновник української школи з проблем штучного інтелекту та розпізнавання образів.

Read more


Encyclopedia article

ГЛУШКОВ Віктор Михайлович (24. 08. 1923, м. Ростов-на-Дону, РФ – 30. 01. 1982, Київ) – математик, кібернетик. Доктор фізико-математичних наук (1956), професор (1957), академік АН УРСР (1961), АН СРСР (1964). Заслужений діяч науки УРСР (1978). Герой Соціалістичної Праці (1969). Ленінська премія (1964), Державні премії СРСР (1968, 1977) та УРСР (1970), премії імені М. Крилова (1967) та імені С. Лебедєва (1979) АН УРСР, премія Ради міністрів СРСР (1981). Закінчив Ростовський університет та Новочеркаський політехнічний інститут (обидва – 1948). Відтоді працював в Уральському лісотехнічному інституті (м. Свердловськ, РФ). 1956–57 – завідувач лабораторії, від 1957 – директор Обчислювального центру АН УРСР (від 1962 – Інститут кібернетики, нині імені Віктора Глушкова). Віце-президент АН УРСР (від 1962). Очолював кафедру теоретичної кібернетики Київського університету та кафедру теоретичної кібернетики і методів оптимального управління Московського фізико-технічного інституту (від 1967). Був депутатом Верховної Ради СРСР. Розв’язав узагальнену п’яту проблему Гільберта, побудував теорію локально-бікомпактних груп у цілому (1956). Фундатор наукової школи кібернетики. Створив теорії цифрових автоматів і автоматичного проектування комп’ютерів (1964). Започаткував українську школу з проблем штучного інтелекту й розпізнавання образів. На чолі з ученим розроблено принципи оцінювання ефективності систем математичного забезпечення обчислювальної техніки, створено і впроваджено у практику математичне забезпечення ЕОМ «Київ» (1961); проект ЕОМ «Україна» (1966); серію ЕОМ «Мир» (1968); системи автоматизації проектування «Проект» та машини «Київ-67» і «Київ-70» для керування іонним променем (1977); проект загальнодержавної автоматизованої системи збору й оброблення інформації та ін. Під керівництвом Віктора Глушкова Головна редакція «Української радянської енциклопедії» видала першу у світі 2-томну «Енциклопедію кібернетики» українською (1973) та російською (1974) мовами. Удостоєний звання «Піонер комп’ютерної техніки». 1982 засновано премію імені Віктора Глушкова АН УРСР.

Праці

Синтез цифровых автоматов. Москва, 1962; Введение в теорию самосовершенствующихся систем. К., 1962; Введение в кибернетику. К., 1964; Вычислительные машины с развитыми системами интерпретации. К., 1970 (співавт.); Языки. Алгебра. Программирование. К., 1974 (співавт.); Автоматизация проектирования вычислительных машин. К., 1975 (співавт.); Сети ЭВМ. Москва, 1977 (співавт.); Основы безбумажной информатики. Москва, 1982; Избранные труды: В 3 т. 1990.

Література

Віктор Михайлович Глушков: Біобібліогр. покажч. К., 1975; Мушкетик Ю. На круті гори: Повість. К., 1976; Малиновский Б. Н. Виктор Михайлович Глушков. К., 1995; В. М. Глушков: До 90-річчя від дня народж. вченого. К., 2013.

Т. К. Вінцюк

Article information


Article information

 Contributed by:

T. K. Vintsiuk

Published online:

 2022

 Copyrights & licensing:

This article distributed under the terms of the Copyright Statement

  Recommended citation:

Hlushkov Viktor Mykhailovych. (2022). In M. Zhelezniak, Y. Yatskiv, M. Andreychyn, L. Dubrovina, M. Stepanenko, M. Melnyk, T. Dobko, & O. Ishchenko (Eds), Famous figures by Ukrainian origin in world civilization: online encyclopedia. Kyiv: Institute of Encyclopedic Research, National Academy of Sciences of Ukraine. URL: https://ukrainci.top/en/article-1307

Up